معنی و ترجمه کلمه prog به فارسی prog یعنی چه

prog


سيخونک زدن ،با ميخ نوک تيز فشار دادن ،پرسه زدن ،خزيدن ،کاوش کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها