معنی و ترجمه کلمه prog به فارسی prog یعنی چه

prog


سيخونک زدن ،با ميخ نوک تيز فشار دادن ،پرسه زدن ،خزيدن ،کاوش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها