معنی و ترجمه کلمه protective measure به فارسی protective measure یعنی چه

protective measure


علوم مهندسى : اندازه حفاظتى
زيست شناسى : اقدام حمايتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها