معنی و ترجمه کلمه pseudoscalar quantity به فارسی pseudoscalar quantity یعنی چه

pseudoscalar quantity


الکترونيک : کميت شبه عددى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها