معنی و ترجمه کلمه queen's indian defence به فارسی queen's indian defence یعنی چه

queen's indian defence


ورزش : دفاع هندى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها