معنی و ترجمه کلمه questionable به فارسی questionable یعنی چه

questionable


قابل سوال ،سوال برانگيز،مشکوک
قانون ـ فقه : قابل ترديد
بازرگانى : مشکوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها