معنی و ترجمه کلمه queued access method به فارسی queued access method یعنی چه

queued access method


روش دستيابى صفى
کامپيوتر : روش دستيابى صفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها