معنی و ترجمه کلمه quick freeze به فارسی quick freeze یعنی چه

quick freeze


(غذارا )بسرعت سرد کردن( براى حفظ مواد غذايى از فساد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها