معنی و ترجمه کلمه quick-sighted به فارسی quick-sighted یعنی چه

quick-sighted


تيزبين ،زيرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها