معنی و ترجمه کلمه quiz به فارسی quiz یعنی چه

quiz


امتحان ،ازمايش کردن ،چيز عجيب ،مسخره کردن ،شوخى ،پرسش و ازمون
روانشناسى : ازمونک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها