معنی و ترجمه کلمه railway siding به فارسی railway siding یعنی چه

railway siding


علوم مهندسى : دوراهى راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها