معنی و ترجمه کلمه railway track-layer به فارسی railway track-layer یعنی چه

railway track-layer


علوم مهندسى : ريل گذر راه اهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها