معنی و ترجمه کلمه ramp sight به فارسی ramp sight یعنی چه

ramp sight


ديد مورب ،ايينه مورس
علوم نظامى : شکاف درجه پايه دار متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها