معنی و ترجمه کلمه random sampling به فارسی random sampling یعنی چه

random sampling


بازرگانى : نمونه گيرى تصادفى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها