معنی و ترجمه کلمه rare detail (dr) به فارسی rare detail (dr) یعنی چه

rare detail (dr)


جزء کمياب( در رورشاخ)
روانشناسى : جزء کمياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها