معنی و ترجمه کلمه rarefactional به فارسی rarefactional یعنی چه

rarefactional


)rarefaction(ترقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها