معنی و ترجمه کلمه rarefy به فارسی rarefy یعنی چه

rarefy


)rarify(رقيق کردن ،منبسط کردن ،تصفيه کردن
علوم مهندسى : رقيق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها