معنی و ترجمه کلمه rarify به فارسی rarify یعنی چه

rarify


)rarefy(رقيق کردن ،منبسط کردن ،تصفيه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها