معنی و ترجمه کلمه rather به فارسی rather یعنی چه

rather


سريع تر،بلکه ،تا يک اندازه ،نسبتا،با ميل بيشترى ،ترجيحا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها