معنی و ترجمه کلمه ratiocinate به فارسی ratiocinate یعنی چه

ratiocinate


استدلال کردن ،دليل اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها