معنی و ترجمه کلمه recklessly به فارسی recklessly یعنی چه

recklessly


از روى بى پروائى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها