معنی و ترجمه کلمه recumbent به فارسی recumbent یعنی چه

recumbent


خوابيده ،خم ،(گ.ش ).برزمين گستر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها