معنی و ترجمه کلمه reinforcement به فارسی reinforcement یعنی چه

reinforcement


فولادگذارى ،ارماتور،جوشن ،تجديد قوا،تقويت ،مدد
علوم مهندسى : استحکام
عمران : ارماتور
معمارى : تقويت
شيمى : توانده
روانشناسى : تقويت
بازرگانى : وضع مجدد
ورزش : پاداش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها