معنی و ترجمه کلمه rejectamenta به فارسی rejectamenta یعنی چه

rejectamenta


فضولات ،براز،مدفوعات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها