معنی و ترجمه کلمه resolvable tartaric acid به فارسی resolvable tartaric acid یعنی چه

resolvable tartaric acid


شيمى : تارتريک اسيد تفکيک پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها