معنی و ترجمه کلمه restraining support به فارسی restraining support یعنی چه

restraining support


عمران : تکيه گاه گيردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها