معنی و ترجمه کلمه retaliation به فارسی retaliation یعنی چه

retaliation


تقاص ،قصاص ،انتقامجويى ،تلافى کردن ،مقابله کردن به مثل ،تلافى ،عمل متقابل
قانون ـ فقه : مقابله به مثل ،انتقام
روانشناسى : انتقام
علوم نظامى : عکس العمل متقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها