معنی و ترجمه کلمه riblet به فارسی riblet یعنی چه

riblet


انتهاى دنده گوسفند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها