معنی و ترجمه کلمه roller skate به فارسی roller skate یعنی چه

roller skate


اسکتينگ ،کفش بلبرينگ دار،اسکيت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها