معنی و ترجمه کلمه roof به فارسی roof یعنی چه

roof


پوشاندن ،پوشش سقف ،پوشش ،بام( م.ل ).خانه ،مسکن ،طاق زدن ،سقف دار کردن
علوم مهندسى : بام
عمران : سقف اقاق
معمارى : اسمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها