معنی و ترجمه کلمه rowlock به فارسی rowlock یعنی چه

rowlock


جا پارو،ضامن پارو،اجرنما
علوم دريايى : syn : rowbed

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها