معنی و ترجمه کلمه rub it in به فارسی rub it in یعنی چه

rub it in


به خوردش بدهيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها