معنی و ترجمه کلمه s.for study به فارسی s.for study یعنی چه

s.for study


ميل به تحصيل ،ذوق تحصيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها