معنی و ترجمه کلمه safe area به فارسی safe area یعنی چه

safe area


منطقه امن
علوم نظامى : منطقه بى خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها