معنی و ترجمه کلمه safe working load به فارسی safe working load یعنی چه

safe working load


علوم دريايى : بارکارى مطمئن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها