معنی و ترجمه کلمه safety factor (am) به فارسی safety factor (am) یعنی چه

safety factor (am)


معمارى : ضريب اطمينان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها