معنی و ترجمه کلمه sagittal به فارسی sagittal یعنی چه

sagittal


پيکانى ،شبيه سهم يا تير وکمان ،(تش ).وابسته به درز سهمى جمجمه
روانشناسى : سهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها