معنی و ترجمه کلمه sailer به فارسی sailer یعنی چه

sailer


شناوه بادبانى ، )sailor(دريا نورد،ملوان ،قايق بادبانى ،ملاح ،ناوى
علوم نظامى : کشتى بادبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها