معنی و ترجمه کلمه sales figure به فارسی sales figure یعنی چه

sales figure


بازرگانى : ارقام فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها