معنی و ترجمه کلمه sales tax به فارسی sales tax یعنی چه

sales tax


ماليات بر فروش کالا
قانون ـ فقه : ماليات بر فروش
بازرگانى : ماليات بر فروش ،ماليات فروش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها