معنی و ترجمه کلمه saltpetre making به فارسی saltpetre making یعنی چه

saltpetre making


شوره پزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها