معنی و ترجمه کلمه sanctify به فارسی sanctify یعنی چه

sanctify


تقديس کردن ،تصديق کردن ،تخصيص دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها