معنی و ترجمه کلمه sanctorum به فارسی sanctorum یعنی چه

sanctorum


)sanctum(قدس الاقداس)the holy of holies(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها