معنی و ترجمه کلمه saturated vapour به فارسی saturated vapour یعنی چه

saturated vapour


معمارى : بخار سير شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها