معنی و ترجمه کلمه saturnism به فارسی saturnism یعنی چه

saturnism


)=lead poisoning(مسموميت از سرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها