معنی و ترجمه کلمه savanna(n) به فارسی savanna(n) یعنی چه

savanna(n)


جلگه بى درخت در امريکا،مرغزار وسيع ،جلگه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها