معنی و ترجمه کلمه savour به فارسی savour یعنی چه

savour


)savor(حس ذائقه ،طعم ،بو،مزه کردن ،فهميدن ،دوست داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها