معنی و ترجمه کلمه saw toothed به فارسی saw toothed یعنی چه

saw toothed


)sawtooth(داراى دندانه اره مانند،دندانه دندانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها