معنی و ترجمه کلمه scabbed به فارسی scabbed یعنی چه

scabbed


گر،کرگين ،جرب دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها