معنی و ترجمه کلمه scabrous به فارسی scabrous یعنی چه

scabrous


زننده ،هرزه ،ناهموار،زبر،پوسته پوسته ،دان دان ،خشن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها