معنی و ترجمه کلمه scholar به فارسی scholar یعنی چه

scholar


پژوهشگر،دانشور،دانش پژوه ،محقق ،اهل تتبع ،اديب ،شاگر ممتاز
قانون ـ فقه : عالم
روانشناسى : دانشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها